ATERIMA MED na konferencji nt. handlu ludźmi

aktualności

ATERIMA MED razem z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem PoMOC byli gośćmi konferencji „Handel ludźmi – współczesne oblicza niewolnictwa” zorganizowanej 19 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W jej trakcie zaprezentowaliśmy wspólny projekt „Bezpieczna praca za granicą”.

Wydarzenie było przedsięwzięciem instytucji wchodzących w skład powołanego przez Wojewodę Śląskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W programie znalazły się m.in. wystąpienia poświęcone procederowi handlu ludźmi, działania na rzecz jego przeciwdziałania oraz dobre praktyki. 

Przedstawiciele ATERIMA MED i Stowarzyszenia PoMOC przybliżyli zgromadzonym założenia, przebieg i efekty prowadzonego wspólnie od 2011 roku projektu „Bezpieczna praca za granicą”. Kampania ta, to przykład wciąż niepopularnej formy współpracy pomiędzy biznesem a NGO.

Założeniem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa osób zainteresowanych wyjazdami zarobkowymi za granicę. Działamy przez edukację i inne inicjatywy, których celem jest zmniejszenie liczby ofiar współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Więcej na temat „Bezpiecznej pracy za granicą” przeczytać można na stronie: www.bezpieczny-wyjazd.eu.

 

Kliknij i zobacz podziękowanie Wicewojewody Śląskiego za udział w konferencji.