ATERIMA na największym w Europie wydarzeniu o delegowaniu pracowników

aktualności

23-24 kwietnia br. odbędzie się III Europejski Kongres Mobilności Pracy. To największe, cykliczne wydarzenie w Europie poświęcone swobodzie świadczenia i eksportowi usług jako przewadze konkurencyjnej polskiej gospodarki na unijnym rynku.

Wydarzenia ostatnich miesięcy nie napawają polskich eksporterów usług optymizmem. Ze strony administracji unijnej i państw członkowskich pojawiają się działania, które pod szyldem ochrony praw pracowniczych i uczciwej konkurencji de facto odbudowują granice wewnątrz unijnego rynku, czyniąc swobodę przepływu usług coraz trudniejszą, a w wielu wypadkach niemożliwą. 

Tematem wiodącym Kongresu będzie toczący się w Unii Europejskiej konflikt dwóch fundamentalnych wartości – swobody przepływu usług oraz ochrony praw pracowniczych. Zgromadzeni na Kongresie prelegenci, goście i uczestnicy dyskutować będą o przyszłości delegowania pracowników i kierunkach unijnej polityki regulującej eksport usług, która ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki i losu tysięcy polskich firm. 

Polska jest potentatem w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym, zaś europejskie prawo ten obszar regulujące jest bardzo skomplikowane. Każdy przypadek jego naruszenia jest nagłaśniany przez zachodnioeuropejskie związki zawodowe i wykorzystywany przeciwko całej idei swobody świadczenia usług. Rzetelna wiedza jest niezbędna, by zarówno sami przedsiębiorcy byli bezpieczni, jak i cały system – wyjaśnia Stefan Schwarz, Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji ATERIMA oraz Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. 

Gościem specjalnym III EKMP będzie Marianne Thyssen – nowa Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników odpowiedzialna za delegowanie pracowników do 2019 r. Poza Marianne Thyssen w gronie prelegentów znajdą się najważniejsi europejscy urzędnicy, politycy i decydenci reprezentujący polski rząd, Parlament Europejski, Komisję Europejską, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Główny Inspektorat Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kongresowi towarzyszy uroczysta gala wręczenia nagrody Labor Mobilis 2015. Nagroda przyznawana jest za zasługi na polu popularyzacji i ułatwiania Polakom legalnej pracy w Unii Europejskiej. 

Organizatorami wydarzenia są: 

Kongres został wyróżniony patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej dra Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Partnerem merytorycznym wydarzenia zostały między innymi Państwowa Inspekcja Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat III EKMP znajdują się na stronie: www.koordynacja.org