Bezpieczeństwo danych osobowych w Grupie ATERIMA

aktualności

25 maja wchodzą w życie nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe pracowników, kandydatów i innych partnerów Grupy ATERIMA są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem.

W chwili udostępnienia nam Twoich danych osobowych ich administratorem staje się Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp. k. Zapewniamy, że są one prawidłowo zabezpieczone i nieuprawnione osoby nie mają do nich dostępu.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy dane jedynie dla realizacji celu, w jakim zostały nam przez Ciebie udostępnione, np.:

  • jeśli wyraziłeś chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji – dane będą wykorzystywane tylko do tego celu,
  • w chwili, gdy nawiążesz z nami współpracę – dane będą wykorzystywane do wykonania zawartej z nami umowy. 

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Miej jednak świadomość, że nie przekazując ich, nie będziesz mógł np. wziąć udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. Bez informacji o Tobie, nie jesteśmy w stanie dopasować odpowiedniej oferty. 

 

Pamiętaj! Ty także powinieneś chronić swoje dane osobowe. Nie udostępniaj ich innym osobom, jeżeli nie jest to konieczne.

Masz dodatkowe pytania na temat przetwarzania danych osobowych przez ATERIMA? Chętnie odpowiemy – skontaktuj się z Inspektorem ochrony danych osobowych: 

  • tel.: +48 12 341 14 94,
  • e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.