Dr Anna Dolot z wykładem na Uniwersytecie Wiedeńskim

aktualności

Z dumą przekazujemy wiadomość, że Ekspert HR Grupy ATERIMA dzieli się swoją wiedzą na Uniwersytecie w Wiedniu. Dr Anna Dolot od 27 do 31 maja prowadzi tam zajęcia na temat rekrutacji, selekcji i oceniania pracowników.

Dr Anna Dolot zajmuje się tematyką HR od 13 lat.  Jest autorką artykułów publikowanych w prasie specjalistycznej i naukowej. Bierze czynny udział w konferencjach biznesowych i naukowych. Pasjonatka, trener i konsultant z obszarów:

  • rekrutacji, 
  • selekcji, 
  • motywowania, 
  • oceny i rozwoju pracowników. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas prowadzonych warsztatów, szkoleń i doradztwa. Jest także wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskiej Szkoły Biznesu m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i MBA. Teraz do grona miejsc, w których przedstawiła swój wykład, dołączył Uniwersytet Wiedeński – największy i najstarszy uniwersytet w krajach niemieckojęzycznych.

W Grupie ATERIMA odpowiada za szkolenia i badania pogłębiające naszą znajomość specyficznych obszarów rynku pracy. Najnowsze z opracowań dr Anny Dolot pt. „Pokolenie Z w ocenie pracodawców” przeczytać można tutaj