WE WISH YOU GOOD WORK - GRUPA ATERIMA

Ekonomiści i inżynierowie – najlepiej zarabiający pracownicy tymczasowi w 2015 roku

Polskie Forum HR, do którego należy ATERIMA, przeanalizowało wynagrodzenia pracowników tymczasowych zatrudnionych w agencjach członkowskich w pierwszym kwartale 2015 r. Przedstawiamy wyniki badania, które pokazują średnie godzinowe stawki wynagrodzeń w poszczególnych zawodach. 

Z analizy PFHR wynika, iż na najwyższe zarobki liczyć mogą specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania oraz inżynierowie. Ich wynagrodzenia w 2015 roku wynosiły średnio 25,03 PLN za godzinę. W tej grupie na pierwszych dwóch miejscach uplasowali się specjaliści ds. zarządzania i organizacji oraz analitycy finansowi.  

O ponad 5% wzrosły zarobki personelu średniego szczebla, wśród których najlepiej zarabiali spedytorzy i osoby zatrudnione na pokrewnych stanowiskach – 3,7 tys. PLN miesięcznie. W górę poszły także wynagrodzenia robotników przemysłowych i rzemieślników, którzy mogą zarobić średnio 13,07 PLN za godzinę. Na najwyższe zarobki w tej grupie zawodów liczyć mogą mechanicy maszyn i urządzeń przemysłowych, zaś na najniższe – piekarze, cukiernicy oraz szwaczki.

Nieznacznie wzrosły średnie zarobki pracowników biurowych z 14,02 PLN za godzinę w pierwszym kwartale 2014 roku do 14,21 PLN w pierwszym kwartale 2015. Spadek zanotowały z kolei średnie zarobki pracowników usług i sprzedaży.

W żadnym z analizowanych przypadków wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie było niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce, co jest częstym zarzutem kierowanym pod adresem usługi pracy tymczasowej.

Anna Zdrojewska-Madura Starszy Specjalista ds. PR i CSR

< wstecz