WE WISH YOU GOOD WORK - GRUPA ATERIMA

Rośnie liczba osób podejmujących pracę przez agencje zatrudnienia

W drugim kwartale 2015 roku członkowie Polskiego Forum HR, czyli również Agencja Zatrudnienia ATERIMA, zatrudnili łącznie ponad 128 tys. pracowników tymczasowych i zanotowali wzrost aż o 18% w stosunku do roku poprzedniego. To jeden z wyników analizy przeprowadzonej przez PFHR nt. okresu kwiecień-czerwiec 2015 r.

W Polsce funkcjonuje 5618 podmiotów sklasyfikowanych jako agencje zatrudnienia. Ich ilość zwiększyła się o prawie 9% w stosunku do końca roku 2014 i jest oznaką dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki. Z tak dużą liczbą podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne różnego typu zajmujemy jedno z czołowych miejsc w Europie. Dodajmy też, że firmy członkowskie PFHR zatrudniają 36% wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce.

Analiza PFHR na temat drugiego kwartału 2015 roku wykazała również:

 1. Wzrost liczby etatów w okresie prac sezonowych

  Liczba etatów, na których zostali zatrudnieni pracownicy tymczasowi wyniosła 62 tys. (wzrost rok do roku o 20%) co oznacza, że każdy pracownik w miesiącach kwiecień – czerwiec 2015 r. przepracował blisko 20 godz. tygodniowo. Ze względu na intensywniejszy okres zatrudnieniowy przypadający na miesiące letnie między pierwszym a drugim kwartałem br. występuje 4% różnicy in plus.

 2. Umowa o pracę najczęstszą formą zatrudnienia

  Wbrew szumowi medialnemu wokół pracy tymczasowej, w agencjach PFHR dominuje umowa o pracę. Odsetek osób pracujących w oparciu o umowę w agencjach PFHR utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie ok. 92%. 

 3. Obroty całkowite optymistyczne dla branży

  Dzięki wysokiemu popytowi na usługi rekrutacyjne, elastyczne formy zatrudnienia oraz większej przychylności biznesu do outsoursowania usług HR-owych, agencje członkowskie PFHR w omawianym okresie odnotowały obroty całkowite na poziomie 786,2 mln PLN. Udział samej pracy tymczasowej wyniósł 713,4 mln PLN.

 4. Firmy nie boją się oddawać projektów rekrutacyjnych w ręce wyspecjalizowanych podmiotów

  Świadczy o tym wzrost aż o 16% (rok do roku) zamkniętych projektów rekrutacyjnych zrealizowanych przez agencje PFHR. W drugim kwartale najczęściej poszukiwano pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz w branży usługowej (35%). 

 5. Delegowanie pracowników – coraz więcej Polaków korzysta z pomocy agencji

  Nawet jeśli są to krótkie „wypady zarobkowe”, coraz więcej Polaków w trosce o własne bezpieczeństwo sięga po pomoc agencji wyspecjalizowanych w kontaktach z pracodawcami zagranicznymi, znających docelowe rynki pracy i tamtejsze prawo. W drugim kwartale 2015 roku agencje PFHR w zakresie rekrutacji międzynarodowych odnotowały wzrost obrotów na poziomie aż 37% (rok do roku) co jest rekordem w historii tego badania. Delegowanie w ramach pracy tymczasowej wygenerowało natomiast wzrost o 11%. 

Więcej na temat analizy przeprowadzonej przez Polskie Forum HR przeczytać można tutaj.

Anna Zdrojewska-Madura Starszy Specjalista ds. PR i CSR

< wstecz