WE WISH YOU GOOD WORK - GRUPA ATERIMA

Angażujemy się

Podstawa naszej codziennej pracy — odpowiedzialność — motywuje nas, by nie być obojętnym.

Angażujemy się

w dbanie o bezpieczeństwo Polaków wyjeżdżających do pracy za granicą

Każdego roku ofiarami różnych form współczesnego niewolnictwa staje się 12 milionów osób, a 15 tysięcy z nich to obywatele Polski. W naszej pracy często spotykaliśmy się z przypadkami osób, które zostały oszukane lub wykorzystane w związku z poszukiwaniem pracy za granicą. Zauważyliśmy, że te osoby z uwagi na brak wiedzy są łatwymi ofiarami dla oszustów.

Od 2011 roku razem z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem PoMOC realizujemy projekt „Bezpieczna praca za granicą”. Wspólnie promujemy bezpieczną i legalną pracę za granicą oraz uczymy, jak ochronić się przed zagrożeniami.

www.bezpieczny-wyjazd.eu

Zwiększamy świadomość, zaczynając od siebie. Szkolenie z przeciwdziałania handlowi ludźmi, 2014.

Angażujemy się

w dzielenie się wiedzą o tym, na czym znamy się najlepiej

Piszemy o fachowej rekrutacji, HR, zarządzaniu pracownikami. Radzimy rekrutowanym – np. jak stworzyć dobre CV i rekruterom – np. jak zachować się podczas spotkania z kandydatem.

By dobrze radzić innym, sami stale poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje. Korzystamy przy tym z naszego wewnętrznego potencjału. Wiedzą dzielimy się podczas cyklicznych szkoleń dedykowanych dla Aterimowiczów.

nasze publikacje

Rozwój kompetencji to częsty punkt w naszym kalendarzu, Akademia Kompetencji ATERIMA 2013

Angażujemy się

w rozwój kompetencji językowych osób, które chcą pracować w Niemczech

Od 2011 roku przygotowujemy i bezpłatnie udostępniamy w internecie interaktywny kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób niesamodzielnych. W ten sposób reagujemy na potrzeby wielu osób dla których słaba znajomość języka niemieckiego jest przeszkodą w podjęciu wymarzonej pracy.

www.aterima-med.pl/niemiecki

Od idei do nagrania - jesteśmy autorami i wykonawcami lekcji języka niemieckiego.

Angażujemy się

w troskę o nasz personel

W czasie, gdy nasz personel troszczy się o podopiecznych – my dbamy o nich. To bardzo miłe usłyszeć, że czują się przez nas „zaopiekowani”.

Opinie naszych pracowników – nie tylko te pozytywne, są dla nas bardzo ważne, dlatego zbieramy je i publikujemy. Również w formie wywiadów wideo.

www.zaopiekowani.pl

Angażujemy się

we wspieranie pracujących u nas rodziców

Przekazujemy praktyczną wiedzę, jak łączyć obowiązki rodzicielskie z pracą. Zachęcamy do angażowania się w życie zawodowe, bez uszczerbku na sferze prywatnej.

artykuł na www.mamopracuj.pl

Mamy dużo dziecięcej radości. Spotkanie mikołkajkowe 2013.