Jak stworzyć wakacyjny staż dla studentów i zrobić to z głową?

aktualności

Staż powinien przynosić korzyści zarówno dla stażysty, jak i pracodawcy. W naszym case study opisujemy, jak udało nam się stworzyć letni program stażowy dla studentów, który zakończył się zatrudnieniem nowych pracowników.

Idealni kandydaci

Szukaliśmy kandydatów, którzy są studentami psychologii lub socjologii i pedagogiki. Zależało nam na tym, aby stażyści:

  • rozumieli, czym jest choroba demencyjna,
  • potrafili rozmawiać w trudnych sytuacjach,
  • byli empatyczni,
  • wiedzieli, jak pytać ludzi, by dotrzeć do źródła problemu,
  • radzili sobie ze stresem,
  • potrafili wykonywać kilka czynności na raz.

Stażyści w założeniu mieli wspierać Zespół Koordynacji i Wsparcia Opiekunów w Dziale Niemieckim w komunikacji z osobami pracującymi jako opiekunowie osób starszych w Niemczech oraz pomagać w kwestiach biurowo-administracyjnych. 

Przygotowaliśmy ogłoszenie i rozdystrybuowaliśmy je na krakowskich uniwersytetach, gdzie działały wyżej wymienione kierunki. Przygotowaliśmy również reklamy w mediach społecznościowych, aby skuteczniej dotrzeć do grupy docelowej. 

Rekrutacja z głową 

Ogłoszenie cieszyło się dużym powodzeniem – zgłosiło się do nas bardzo dużo studentów. Wynika to między innymi z tego, że w Krakowie brakuje propozycji stażów dla osób o takim profilu studiów.

Najpierw porozmawialiśmy z wybranymi kandydatami przez telefon, następnie odbyła się rozmowa w siedzibie firmy, poprosiliśmy kandydatów o rozwiązanie testu osobowości. Ważnym elementem rekrutacji był dzień próbny, gdzie przyszli stażyści mogli zobaczyć na żywo, na czym będzie polegała ich praca. Z pięciu osób, które zaprosiliśmy do pracy – cztery studentki zdecydowały się na staż.

Rekrutacja na uniwersytetach okazała się strzałem w dziesiątkę – mówi Dyrektor ds. Personalnych grupy ATERIMA, Agnieszka Pala. – Znaleźliśmy osoby z odpowiednimi kompetencjami miękkimi, a ponadto okazało się, że te osoby posługują się językiem niemieckim. To był dla nas dodatkowy atut, ponieważ rekrutacja osób z niemieckim jest zazwyczaj trudna. Co ciekawe, rekrutację do programu stażowego wspierała stażystka Działu Personalnego – to przykład na to, że stażyści w Grupie ATERIMA wykonują realne zadania, realizują własne projekty i pozyskują określone kompetencje.

Staż z sensem – wyniki 

Po pierwsze chcieliśmy, aby staż miał sens dla studentów. Nasz staż był oczywiście płatny i trwał 2,5 miesiąca (od połowy lipca do końca września). W pierwszym tygodniu pracy stażystki przeszły standardowe szkolenia, przygotowujące do wykonania zadań, m.in. szkolenie z ekspertem Akademii Opiekunów z zakresu chorób otępiennych. Zadbaliśmy także o lekcje języka niemieckiego. Podczas pięciu spotkań z lektorem stażystki intensywnie ćwiczyły język z naciskiem na słownictwo związane z sytuacjami, które często występują w pracy na stanowisku Koordynatora w Zespole Koordynacji i Wsparcia Opiekunów.

Stażystki przydzieliliśmy do konkretnych zespołów i traktowaliśmy je jak pracowników na okresie próbnym. Podczas stażu studentki wykonywały zadania, dzięki którym mogły doświadczyć, na czym polega specyfika pracy Koordynatorów – pracowały bezpośrednio z opiekunami osób starszych. Dzięki temu czuły, że wnoszą wartość do firmy i mają wpływ na realizację celów całego działu, a co za tym idzie, zdobyły doświadczenie i nowe umiejętności. 

Na studiach nauczyłam się dużo na temat psychologii starzenia i starości. Staż umożliwił mi wykorzystanie tej wiedzy w praktyce – mówi Asystentka w Zespole Koordynacji i Wsparcia Opiekunów, Sonia Bunk. – Poznałam problemy, z którymi borykają się osoby z chorobą, jaką jest np. Alzheimer. Zobaczyłam też, na czym polega praca opiekunów osób starszych. Dzisiaj w pracy mogę ich wspierać, bazując na wiedzy, którą mam ze studiów psychologicznych. To dla mnie duża wartość!

Po drugie chcieliśmy, aby staż miał sens dla naszej firmy. Dlatego pozyskaliśmy stażystów w odpowiedzi na potrzebę konkretnego działu. Stażystki były dla nas realnym wsparciem w pracy w okresie wakacji, kiedy pracownicy korzystają z urlopów. Od początku wiedzieliśmy, że jeśli stażystki sprawdzą się w pracy – zaproponujemy im zatrudnienie. 

W efekcie trzy osoby po stażu współpracują z nami w różnych wymiarach godzin (jest to uzależnione od grafiku na studiach). Jedna ze studentek ze względu na wiek (3 rok studiów), nie mogła zostać z nami na stałe, ale zaprosiliśmy ją do pracy w kolejne wakacje. 

Jeśli kolejne działy będą potrzebowały wsparcia, na pewno zorganizujemy kolejny program stażowy. Już teraz zachęcamy studentów do śledzenia informacji na ten temat, bo jak widać – Grupa ATERIMA ma głowę do organizowania staży!